Talvinen maisema Enonkosken luostarin ikkunasta
Etusivu / DOTKA-hanke

DOTKA-hanke

Diakoniatyö osana turvallista kotona asumista (DOTKA)

DOTKA on Mikkelin tuomiokapitulin, Etelä-Karjalan seurakuntien diakoniatyön, Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on

  • Moniviranomaistyön avulla tavoittaa asumisturvallisuuden kannalta riskiryhmiin kuuluvat (muistisairaat, alkoholin väärinkäyttäjät, mielenterveyskuntoutujat)
  • Vähentää kotona tapahtuvia onnettomuuksia
  • Lisätä huonokuntoisten asumisturvallisuutta ja vähentää turvallisuusuhkia
  • Torjua huonokuntoisen asujan naapureille aiheuttamia vaaroja
  • Lisätä erityisesti haja-asustusalueella asuvien vanhusten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten asumisturvallisuutta
  • Lisätietoja hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harju