Sisäkuva Mikkelin tuomiokirkosta.

Kirkkoon töihin

Pappisvihkimys ja diakonian virkaan vihkiminen

 

 

Mikkelin hiippakunnan yleispiirteitä

Mikkelin hiippakuntaan kuuluu 36 seurakuntaa, jotka muodostavat neljä rovastikuntaa.
Hiippakunnan alue ulottuu Päijät-Hämeestä itärajalle ja Etelä-Karjalasta Suomenlahden
rannikolle. Hiippakunnan alueella asuu vajaa 400 000 ihmistä. Alueen kaupungit ovat Lahti, Orimattila, Kotka, Kouvola, Heinola, Lappeenranta, Imatra, Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki.

Hiippakunnan seurakunnat työllistävät noin 200 pappia. Erityisviroissa on lisäksi noin 50 pappia.
Mikkelin hiippakunnassa toimitetaan kolme pappisvihkimystä vuosittain. Ne järjestetään
tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa.

Pappien työllisyystilanne on Mikkelin hiippakunnassa kohtalainen. Useita pappeja on jäänyt ja jää
eläkkeelle ja lisäksi vuosittain tapahtuu papiston siirtymistä toisiin virkoihin joko omassa tai
toisissa hiippakunnissa. Seurakuntien taloustilanne aiheuttaa sen, että välttämättä
kaikkia vapautuvia virkoja ei täytetä. Teologian maistereille avautuu kuitenkin pappisvihkimyksen
mahdollistavia työtilaisuuksia. Viranhoidon keston osalta pappisvihkimyksen edellytyksenä on,
että vihittävä tulee saamaan vokaation täysipäiväiseen työhön vähintään kuuden kuukauden ajaksi
tai osa-aikaiseen työhön vähintään vuoden ajaksi.

 

Yhteydenotto piispaan ja tuomiokapituliin

Vihkimystä hakevan maisterin kannattaa lähestyä piispaa kirjeitse hyvissä ajoin, mielellään puolta vuotta ennen valmistumista. Esittäytymiskirje lähetetään piispalle notaarin kautta. Pappisvirkaan pyrkivää pyydetään lähettämään 2-3 –sivuinen vapaamuotoinen esittelykirje, jossa kerrotaan taustatietoja itsestä ja tavoitteista seurakuntatyössä. Kirjeessä voi myös esittää toivomuksia työalasta seurakunnassa sekä siitä, mille alueelle hiippakunnassa toivoisi sijoittuvansa töihin. Esittelykirjeen lähettämällä saa myös yhteystietonsa hiippakunnasta virkoja tiedustelleiden maisterien listalle. Kirjeen voi lähettää notaarille sähköpostin liitteenä.

Piispa haluaa tavata teologian maisterin esittelykirjeen lähettämisen jälkeen, viimeistään siinä vaiheessa, kun seurakunnasta on tiedossa vokaatio. Jos maisteri matkustaa Mikkeliin tapaamaan piispaa, hänelle korvataan matkakustannukset. Tapaaminen voidaan tilanteen mukaan järjestää myös esimerkiksi Helsingissä tai muualla piispan työmatkan yhteydessä. Tapaamisessa keskustellaan muun muassa pappisvihkimyksen edellytyksistä ja soveltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan. Notaari ottaa yhteyttä tapaamisen järjestämiseksi.

 

Pappisvihkimysanomus vokaation varmistuttua

1. Yhteydenotto piispaan
· Kirjallisesti (2-3 liuskaa, elämäkertatiedot ja muuta itsensä esittelyä sekä näkemyksiä
seurakuntatyöstä). Esittäytymiskirjeen voi lähettää sähköpostitse notaarille.
· Avoimista papinviroista voi kysyä notaarilta. Avoimet virat ja viransijaisuudet
ovat nähtävillä KirkkoHR – järjestelmän kautta kirkon rekrytointikanavissa
2. Tapaaminen piispan kanssa
· notaari ottaa yhteyttä tapaamisen järjestämiseksi piispan kanssa
3. Vokaatio
Vokaation voi saada seuraavilla tavoilla:
– tuomiokapituli tiedottaa avoimista pappisvihkimyksen mahdollistavista sijaisuuksista ja
viroista KirkkoRekry -järjestelmässä. Ilmoitukset näkyvät mm. Oikotiellä sekä
hiippakunnan internet-sivuilla. Toimimalla annettujen ohjeiden mukaan.
· Vihkimystä tiedustelleiden tiedot lähetetään seurakuntaan, jossa on tullut avoimeksi
viranhoitomääräyksellä täytettävä seurakuntapastorin virka tai viransijaisuus. Tietojen perusteella kirkkoherra voi siis
ottaa yhteyttä ja kysellä kiinnostusta virkaan, jolloin kiinnostuksensa voi osoittaa seurakunnalle ja
tuomiokapitulille. Tämä tapa on Mikkelin hiippakunnassa nykyään melko harvinainen.
· Muilla tavoin (ilmoitustaulut, kontaktit jne)

4. Anomus tuomiokapitulille pääsystä pappistutkintoon ja pappisvihkimykseen
’ Lyhyt anomus pappisvihkimykseen, ns. virkakirje, jossa on yhteystiedot ja lyhyt anomus.
’ Alkuperäiset teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkintotodistukset tai vastaavat
ev.lut. kirkon pappisvirkaan kelpoistavan tutkinnon todistukset. (Kirkon säädöskokoelma nro 168)
’ Lääkärintodistus (T –lomake)
’ Psykologinen lausunto soveltuvuudesta papin työhön, ”nuolipaperi” tai vastaava yhteenveto.
Todistus seurakunnan toimintaan osallistumisesta, piispainkokouksen päätös , ns.
portfolio (vapaamuotoinen).
’ Tarvittaessa pyydetään nähtäväksi RLL 6 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Ote vaaditaan,
jos työalana on lapsi- tai nuorisotyö. Otteen saa tilattua Oikeusrekisterikeskukselta.
5. Ordinaatiovalmennus
· Järjestelyistä vastaa notaari
· Ohjelma tehtävineen lähetetään tutkintoon kutsutuille sähköpostitse
· Tuomiokapituli vastaa kustannuksista ja järjestää majoituksen
6. Pappistutkinnon publiikki
· Vihkimyspäivänä tuomiokapitulin istunnon yhteydessä
7. Pappisvihkimys
· Vihkimyksen yhteydessä annetaan ensimmäinen viranhoitomääräys, joka tulee vihkimyksen jälkeen sähköpostitse.

Piispainkokouksen ohje virkapukeutumisesta

Rekrytointi

Katso avoimet työpaikat tästä.

Toistaiseksi täytettävistä viroista ja yli puoli vuotta kestävistä sijaisuuksista ilmoitetaan
pääsääntöisesti julkisesti (Kirkon avoimet työpaikat – evl.fi). Ilmoittautumiset virkaan
tehdään KirkkoRekry -järjestelmään tai lähetetään tuomiokapituliin. Kirkkolain (KL 6:11 §) mukaisesti
seurakunnalta pyydetään lausunto virkaan ilmoittautuneista tuomiokapitulille, jonka jälkeen
vihkimyksestä päättää piispa ja viranhoitomääräyksen antaa tuomiokapituli. Seurakunnan antama
lausunto on siis valmisteleva toimenpide tuomiokapitulin käsittelylle.

Tuomiokapituli kutsuu sopivaksi todetun maisterin ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatioon
valmistava kurssi pidetään 1-2 viikkoa ennen vihkimyspäivää. Mikkelin hiippakunnassa kurssin
kesto on kolme päivää ja tuomiokapituli maksaa sen kustannukset sekä järjestää majoituksen.

Millaisia pappeja Mikkelin hiippakunta etsii?

Mikkelin hiippakunnassa pidetään työhön sijoittumisessa merkittävänä mm. seurakunnallista
työkokemusta. Hiippakunnassa suoritettu harjoittelu tai työjaksot nähdään myönteisinä, mutta ei
välttämättöminä. Työkokemus Mikkelin hiippakunnasta osoittaa sen, että seurakunnallinen
toimintaympäristö on hakijalle tuttua. Hiippakuntaan toivotaan pappeja, jotka haluavat sitoutua
kirkon virkaan ja hiippakuntaan ja joilla on motivaatiota kehittyä oman ammattinsa edustajina ja persoonina.

Perehdytys ja tuki

Perehtyminen papin työhön uran alkuvaiheessa
Seurakunnassa tapahtuu perehdyttäminen käytännön työhön. Vastuu perehdyttämisen
järjestämisestä on kirkkoherralla. Perehtymistä varten laaditaan perehdyttämissuunnitelma.
Perehtymisen kesto on puolesta vuodesta yhteen vuoteen ja siitä laaditaan raportti. Perehtyminen
lasketaan myös pastoraalitutkinnon osasuoritukseksi.

Hiippakunta tukee nuorta pappia
Mikkelin hiippakunnassa vihityt papit kutsutaan ensimmäisen vuoden aikana pastoraaliretriittiin,
jonka ensimmäinen päivä käytetään keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Nuorten pappien ja
teologian ylioppilaiden hiippakuntapäivillä pohditaan ammatilliseen kasvuun, ammatti-
identiteettiin ja kutsumukseen liittyviä kysymyksiä. Myös omaehtoisten vertaisryhmien perustamiseen kannustetaan.

Papin alban vyöttäminen

Avoimet papin virat ja sijaisuudet

Tuomiokapituli hoitaa papiston rekrytoinnin yhdessä seurakunnan kanssa. Tämä menettely perustuu piispan kaitsentatehtävään. Kaikissa papin virkoihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä notaariin.

Avoimet työpaikat