Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunnot

Tuomiokapituli on vanha suomennos latinan kielen sanoista domus capitulum. Sanatarkasti se tarkoittaa lukukappaleen taloa. Tuomiokapitulin istunnot aloitetaan aina raamatunluvulla ja näin liitytään vanhaan perinteeseen, josta koko tuomiokapituli on saanut nimensä. Tuomiokapituli kokoontuu yleensä tiistaisin noin kolmen viikon välein.

Tiedotteet päätöksistä:

 

Istuntoaikataulu

Istuntopäivät

Istunnot ovat pääsääntöisin tiistaisin (poikkeukset mainittu erikseen)

Vuoden 2023 istuntopäivät

26.9., 18.10., 14.11., ke 13.12.

Pappisvihkimys 29.10.

 

Tuomiokapitulin jäsenet

 

Piispa Mari Parkkinen, puheenjohtaja

Tuomiorovasti Arja Huuskonen, varapuheenjohtaja

Lakimiesasessori Jyri Klemola

Hiippakuntadekaani Marko Marttila

Pappisasessori, Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, TT Ann-Maarit Joenperä

Pappisasessori, Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

Maallikkojäsen, aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola

Läsnäolo- ja puheoikeudella hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari, Hamina

Notaari Leena Fritius, sihteeri

Piispantuolin koriste

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Se valitsee tuomiokapitulin maallikkojäsenen sekä vahvistaa tuomiokapitulin tilinpäätöksen ja hyväksyy toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Hiippakuntavaltuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.

Kokoukset

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja seurakuntien aloitteet kirkolliskokoukselle on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Vuoden 2023 kokouspäivät ovat 23.2., 15.6. ja 14.9.2023 (tämä kokous on peruttu)

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kirkolliskokousedustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa vaalia seuraavan toukokuun alusta.

Seuraavat vaalit ovat 13.2.2024. Ehdokasasettelu päättyy 15.11.2023.

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet

Kirkolliskokousedustajat

Seurakuntapastori Eija Juuma, Mikkeli (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Mirva Lehtinen, Kuusankoski (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kirkkoherra Sammeli Juntunen, Savonlinna (Kansankirkon rakentajat)

Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen, Juva (Kansankirkon rakentajat)

Diplomi-insinööri Pekka Kotiaho, Hollola (Tulkaa kaikki- Mikkelin hiippakunta)

Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogiopiskelija Minni Kuisma, Kotka-Kymi (Tulkaa kaikki- Mikkelin hiippakunta)

Professori emeritus Ilkka Pöyhönen, Joutseno (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Toimittaja Vuokko Vänskä, Salpausselkä (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

FM, rehtori (eläkk.) Eeva-Riitta Hahtola, Mikkeli (Yhteistyön kirkko)

Maanviljelijä Olli Loikkanen, Savonlinna (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

LT, erikoislääkäri Seija Kuikka, Mikkeli (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Hallintopastori Eija Juuma, Mikkeli (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Mirva Lehtinen, Kuusankoski (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Elina Lehdeskoski, Orimattila (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Vs. kirkkoherra Anna Kinnunen, Hamina (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kirkkoherra, rovasti Heikki Pelkonen, Laune (Kansankirkon rakentajat)

Seurakuntapastori Mika Malinen, Savonlinna (Kansankirkon rakentajat)

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, Lappeenranta (Kansankirkon rakentajat)

Teol.yo, opiskelija Salla Natunen, Nastola (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogiopiskelija Minni Kuisma, Kotka-Kymi (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

FT, dosentti Pentti Rauhala, Joutjärvi (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

DI Pekka Kotiaho, Hollola (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

Professori Martti Talja, Laune (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Projektihankintapäällikkö Simo Suutari, Hamina (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Terveystieteiden maisteri, herastuomari Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

DI, toimitusjohtaja Kari Simolin, Joutjärvi (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Lääkäri, lehtori Juha Rantalainen, Lappeenranta (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Toimittaja Vuokko Vänskä, Salpausselkä (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Teol. maist, opettaja Eija Peura, Mikkeli (Yhteistyön kirkko)

Eläkeläinen, ent. ylikonstaapeli Seppo Eerola, Kotka (Yhteistyön kirkko)

Avainasiakaspäällikkö Juha Mielikäinen, Lemi (Yhteistyön kirkko)

Mikkelin hiippakunta logo

Kunniamerkkien hakeminen

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt voivat esittää ansioituneita henkilöitä kunniamerkkien saajiksi. Henkilöt asetetaan puoltojärjestykseen. Kaikki kunniamerkkiehdotukset toimitetaan puoltojärjestyksessä vuosittain tuomiokapituliin, josta ne lähetetään määrätyn aikataulun mukaisesti eteenpäin.

Kirkollisia kunniamerkkejä ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia-mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä.

Kunniamerkkianomukset on toimitettava tuomiokapituliin vuosittain huhtikuun (ritarikuntien kunniamerkit) tai toukokuun (Pro Ecclesia) loppuun mennessä.

Vuoden 2023 ohjeistus

Kolme suomenlippua liehumassa

Hallinnon ja talouden ohjeet

Ohje asiakirjojen lähettämisestä tuomiokapituliin

Tuomiokapituliin tulevat asiakirjat pyydetään lähettämään sähköisesti Domus-asiahallinnan (Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli kirjaajat -ryhmä) tai sähköpostin mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi välityksellä. Yleisohje löytyy oheisesta linkistä.

Domus OHJE srkt 2017

Tuomiokapitulille alistettavat asiat

Kirkkolain uudistus tuli voimaan 1.7.2023. Uudistuksen myötä alistusasiat poistuivat kirkollishallinnosta. Jos seurakuntahallinnossa on tehty päätöksiä ennen 1.7.2023 aiemman lain mukaan alistettavissa asioissa, tulee nämä päätökset vielä alistaa aiemman lainsäädännön mukaisesti tuomiokapituille.

 

Kirkkohallitukselle alistettavat asiat

Kirkkolain uudistus tuli voimaan 1.7.2023. Uudistuksen myötä alistusasiat poistuivat kirkollishallinnosta. Jos seurakuntahallinnossa on tehty päätöksiä ennen 1.7.2023 aiemman lain mukaan alistettavissa asioissa, tulee nämä päätökset vielä alistaa aiemman lainsäädännön mukaisesti kirkkohallitukselle.

Uuden kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee:

1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;

2) muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;

3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;

4) luopumista kirkon käytöstä. (652/2023 KL 3:21)

Kirkkoherran vaalin asiakirjat

Kappalaisen vaalin asiakirjat

Kirkon keskusrahastolta haettavat avustukset

Harkinnanvarainen avustus

Kirkkohallitus voi myöntää kirkon keskusrahastosta harkinnanvaraista avustusta seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jos tämä syrjäisen sijainnin, pitkien välimatkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän pienuuden, rakennushankkeiden, seurakuntien yhteistoiminnan, seurakuntatalouden kehittämisen tai muun erityisen syyn johdosta on taloudellisen tuen tarpeessa. (Kirkkojärjestys 657/2023 5 luku 19 §)

Kirkkohallitus ohjeistaa yleiskirjeellä harkinnanvaraisen avustuksen hakemisen. Yleiskirje julkaistaan yleensä heti kalenterivuoden alussa (esim. vuonna 2023 yleiskirje nro 1/2023, 10.1.2023). Hakemusasiakirjat toimitetaan tuomiokapitulille sähköisinä yleiskirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä (v. 2023 31.3.2023 mennessä). Tuomiokapituli antaa hakemuksista lausunnon ja toimittaa hakemusasiakirjat lausuntonsa kera kirkkohallituksen käsiteltäviksi.

Rakennusavustukset

Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään:

-avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon

-kirkon keskusrahaston korjausavustus.

Jakoperusteita on tarkennettu kirkkohallituksen täysistunnon päätöksellä lokakuussa 2021. Uudet jakoperusteet löytyvät yleiskirjeestä 27/2021 ja ne ovat voimassa jo vuoden 2022 avustuksia haettaessa. Rakennusavustusten hakeminen haku tapahtuu aina kalenterivuoden loppuun mennessä. Tarkempia ohjeita Sakastissa Avustukset kulttuuriperinnön hoitoon – Kulttuuriperintö (sakasti.fi)

Papin sivutoimilupa ja virkavapaus

Viranhoitomääräysasiat

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rovastikunta-arkiston arkistosääntö