Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunnot

Tuomiokapituli on vanha suomennos latinan kielen sanoista domus capitulum. Sanatarkasti se tarkoittaa lukukappaleen taloa. Tuomiokapitulin istunnot aloitetaan aina raamatunluvulla ja näin liitytään vanhaan perinteeseen, josta koko tuomiokapituli on saanut nimensä. Tuomiokapituli kokoontuu yleensä tiistaisin noin kolmen viikon välein.

Tiedotteet päätöksistä:

 

Istuntoaikataulu

Vuoden 2020 istuntopäivät

Istunnot ovat pääsääntöisin tiistaisin (poikkeukset mainittu erikseen)

14.4., ke 13.5., 2.6., 23.6., 4.8., 1.9., to 8.10., 10.11., 15.12.2020

Pappisvihkimykset 31.5., 25.10.2020

Tuomiokapitulin jäsenet

Piispa Seppo Häkkinen, puheenjohtaja

Tuomiorovasti Juha Palm, varapuheenjohtaja

Lakimiesasessori Jyri Klemola

Hiippakuntadekaani Marko Marttila

Pappisasessori, Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, TT Ann-Maarit Joenperä

Pappisasessori, Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

Maallikkojäsen, työterveyslääkäri Pirjo Valkeapää, Parikkala

Läsnäolo- ja puheoikeudella hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari, Hamina

Notaari Leena Silvonen-Jokinen, sihteeri

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Se valitsee tuomiokapitulin maallikkojäsenen sekä vahvistaa tuomiokapitulin tilinpäätöksen ja hyväksyy toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Hiippakuntavaltuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.

Kokoukset

Vuoden 2020 kokouspäivät ovat 11.6., 24.9.2020. Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja seurakuntien aloitteet kirkolliskokoukselle on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kirkolliskokousedustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa vaalia seuraavan toukokuun alusta.

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet

Kirkolliskokousedustajat

Hallintopastori Eija Juuma, Mikkeli (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Mirva Lehtinen, Kuusankoski (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kirkkoherra Sammeli Juntunen, Savonlinna (Kansankirkon rakentajat)

Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen, Juva (Kansankirkon rakentajat)

Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, Mikkeli (Tulkaa kaikki- Mikkelin hiippakunta)

Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogiopiskelija Minni Kuisma, Kotka-Kymi (Tulkaa kaikki- Mikkelin hiippakunta)

Professori emeritus Ilkka Pöyhönen, Joutseno (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Toimittaja Vuokko Vänskä, Salpausselkä (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

FM, rehtori (eläkk.) Eeva-Riitta Hahtola, Mikkeli (Yhteistyön kirkko)

Maanviljelijä Olli Loikkanen, Savonlinna (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

LT, erikoislääkäri Seija Kuikka, Mikkeli (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Hallintopastori Eija Juuma, Mikkeli (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Mirva Lehtinen, Kuusankoski (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kappalainen Elina Lehdeskoski, Orimattila (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Seurakuntapastori Anna Kinnunen, Hamina (Avoin kirkko – Mikkelin hiippakunnan papit)

Kirkkoherra, rovasti Heikki Pelkonen, Laune (Kansankirkon rakentajat)

Seurakuntapastori Mika Malinen, Savonlinna (Kansankirkon rakentajat)

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, Lappeenranta (Kansankirkon rakentajat)

Teol.yo, opiskelija Salla Natunen, Nastola (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

Nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogiopiskelija Minni Kuisma, Kotka-Kymi (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

FT, dosentti Pentti Rauhala, Joutjärvi (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

DI Pekka Kotiaho, Hollola (Tulkaa kaikki -Mikkelin hiippakunta)

Professori Martti Talja, Laune (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Projektihankintapäällikkö Simo Suutari, Hamina (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

Terveystieteiden maisteri, herastuomari Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna (Ihmisten kanssa elävä kirkko)

DI, toimitusjohtaja Kari Simolin, Joutjärvi (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Lääkäri, lehtori Juha Rantalainen, Lappeenranta (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Toimittaja Vuokko Vänskä, Salpausselkä (Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki)

Teol. maist, opettaja Eija Peura, Mikkeli (Yhteistyön kirkko)

Ekonomi, yrittäjä Jarmo Luostarinen, Savonlinna (Yhteistyön kirkko)

Lääkäri Jouko Leppänen, Kouvola (Yhteistyön kirkko)

 

 

Ehdokasgalleria

Ehdokasgalleriassa voit tutustua vaaliyhdistysten ohjelmiin ja ehdokkaisiin. Ehdokasgalleriaan pääset tästä linkistä

Mikkelin hiippakunta logo

Hiippakunnalliset kolehdit

 

27.9.2020 17. sunnuntai helluntaista (Jeesus antaa elämän):

Kolehti käytetään seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen lapsi- ja

nuorisotyön sekä jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkitoiminnan alueilla Mikkelin

hiippakunnassa.

"Missä rakkaus ja laupeus siellä Jumala" seinävaat Enonkosken luostarissa

Kunniamerkkien hakeminen

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt voivat esittää ansioituneita henkilöitä kunniamerkkien saajiksi. Henkilöt asetetaan puoltojärjestykseen. Kaikki kunniamerkkiehdotukset toimitetaan puoltojärjestyksessä vuosittain toukokuussa tuomiokapituliin, josta ne lähetetään määrätyn aikataulun mukaisesti eteenpäin.

Kirkollisia kunniamerkkejä ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia-mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä.

Kunniamerkkianomukset on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 25.5.2020. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2020 on tarkemmat hakuohjeet ja lomakkeet. 

Kolme suomenlippua liehumassa

Hallinnon ja talouden ohjeet

Ohje asiakirjojen lähettämisestä tuomiokapituliin

Tuomiokapituliin tulevat asiakirjat pyydetään lähettämään sähköisesti Domus-asiahallinnan (Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli kirjaajat -ryhmä) tai sähköpostin mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi välityksellä. Yleisohje löytyy oheisesta linkistä.

Domus OHJE srkt 2017

Tuomiokapitulille alistettavat asiat

Kirkkohallitukselle alistettavat asiat

Kirkkoherran vaalin asiakirjat

Kappalaisen vaalin asiakirjat

Kirkon keskusrahastolta haettavat avustukset

Papin viranhoitoon liittyvät anomukset

Viranhoitomääräysasiat

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rovastikunta-arkiston arkistosääntö

Pappisasessorin vaali 26.8.2020

Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra Ann-Maarit Joenperän ensimmäinen toimikausi tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 9.10.2020. Tästä syystä tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit toimittamaan pappisasessorin vaalin keskiviikkona 26.8.2020 klo 12.00.

Vaali toimitetaan rovastikunnittain ja valittavan pappisasessorin kolmivuotiskausi alkaa 10.10.2020. Äänioikeutettuja pappisasessorin vaalissa ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit.

Seuraavat hiippakunnan papit ovat elokuun vaaleissa vaalikelpoisia pappisasessoriksi:

Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, TT Ann-Maarit Joenperä
Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela (ei ole käytettävissä)
Keski-Lahden seurakunnan III kappalainen Anna-Mari Kopo (ei ole käytettävissä)
Lappeen seurakunnan kirkkoherra Mika Lehtola (ei ole käytettävissä)
Kouvolan seurakunnan II kappalainen Kaija-Liisa Lindberg ja
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vs. diakonian ja erityistyöalojen johtaja (XI
kappalainen) Lassi Suihkonen.

Ann-Maarit Joenperä

Oletko käytettävissä pappisasessorin vaalissa?

 • Kyllä olen käytettävissä.

Kerro lyhyesti itsestäsi

 • Olen saanut pappisvihkimyksen Helsingissä 5.3.1989. Olen toiminut Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherrana hiukan vajaat kuusi vuotta. Sitä ennen olin Tuusulan seurakunnassa seurakuntapastorina. Väitöskirjan olen tehnyt siitä, millaisin erilaisin tavoin tavallinen klo 10.00 messu voi tulla merkitykselliseksi kirkossakävijälle. Lisensiaattityön / ylemmän pastoraalin teologisen tutkielman tein jumalanpalveluksen uskonnonpsykologisista funktioista.
  Ydinperheeseeni kuuluvat aviopuoliso pastori Timo Ahoinpelto sekä appenzellinpaimenkoira Juri.

Mitä ajattelet pappisasessorin tehtävästä?

 • Pappisasessorin tehtävä antaa paljon uudenlaisia näkökulmia sekä kapitulin työskentelyyn että myös paljon oppia ja uutta tietoa, jota voi käyttää hyväksi kirkkoherran viran hoidossa. Koen myös, että pappisasessori voi olla linkki hiippakunnan seurakuntien ja kapitulin välillä. Olen iloinnut erityisesti pappisvihkimyksistä, joissa saa asessorina jakaa uusien pappien ilon.

Sammeli Juntunen

Oletko käytettävissä pappisasessorin vaalissa?

 • Taidan tällä kerralla olla.

Kerro lyhyesti itsestäsi

 • Olen Savonlinnan kirkkoherra vuodesta 2007, aviossa, kahden aikuisen tyttären isä. Ennen kirkkoherran uraani olin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tutkijana ja opettajana yli 15 vuotta. Harrastan mm. rakentamista, veneilyä, kalastusta ja teologista kirjoittamista. Olen kirkolliskokouksen pappisedustajana kolmatta kautta.

Mitä ajattelet pappisasessorin tehtävästä?

 • Tärkeä tehtävä. Vaihtelua perusduuniin.

Mika Lehtola

Oletko käytettävissä pappisasessorin vaalissa?

 • En ole käytettävissä.

Kerro lyhyesti itsestäsi

 • Lappeen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2007.

Mitä ajattelet pappisasessorin tehtävästä?

 • Osaltaan tukee kapitulin toimintaa ja hallintoa.

Kaija-Liisa Lindberg

 

Oletko käytettävissä pappisasessorin vaalissa?

 • Olen käytettävissä pappisasessorin vaalissa.

Kerro lyhyesti itsestäsi

 • Olen 56-vuotias kouvolalainen ja puolisoni on Kari Lindberg. Olen viihtynyt Kouvolan seurakunnassa koko 30-vuotisen työurani, ensin rippikoulu- ja nuorisotyössä, sitten lasten ja perheiden pappina ja viimeiset pari vuotta aikuistyössä. Uskonnollinen viiteryhmäni on Suomen evankelisluterilainen kirkko. Ympäristötyö on minulle tärkeää ja sitä olen saanut tehdä vuodesta 2018 Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän puheenjohtajana. Hiljaisuuden retriittejä olen ohjannut vuodesta 2007. Olen Heättäjäyhdistyksen Pohjois-Kymen paikallistoimikunnan puheenjohtaja. Harrastuksistani tärkein ovat käsityöt. Käpylän kirkkoon suunnittelemani kastepuu palvelee seurakuntaamme. “Kuuletko hänen soittavan” -työni on ollut näytteillä Birminghamissä The Festival of Quilts -tapahtuman näyttelyssä. Lisäksi soitan käsikelloyhtye Klangissa ja harrastan ulkoilua.

Mitä ajattelet pappisasessorin tehtävästä?

 • Pappisasessorin tehtävistä tärkein on mielestäni antaa uusille papeille hyvä alku työhön. Tällainen asessori itselläni aikanaan oli.

Lassi Suihkonen

Oletko käytettävissä pappisasessorin vaalissa?

 • Olen käytettävissä.

Kerro lyhyesti itsestäsi

 • Työskentelen vuoden loppuun saakka diakonian ja erityistyöalojen johtajan viransijaisena. Sen jälkeen on jatkumassa vakituinen työni Suomenniemen aluekappalaisena samassa seurakunnassa eli Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Tällä hetkellä teen töitä diakoniatyön, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja oppilaitostyön asioiden parissa. Aiempi työhistoriani sisältää hallintopastorin, Lemin seurakuntapastorin ja vt. kirkkoherran tehtäviä. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen diplomi-insinööri, ja ennen kirkon töihin siirtymistä ehdin tehdä vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä useamman vuoden rupeaman graafisessa teollisuudessa. Asustelen vaimoni kanssa Ristiinassa, jonka järviluonnosta on tullut nautittua tavallistakin enemmän viime aikoina, kun musiikkiharrastukset on jouduttu panemaan tauolle.

Mitä ajattelet pappisasessorin tehtävästä?

 • Ulospäin näkyviä tehtäviä asessorilla on ordinaatiokoulutuksessa, jossa hän käyttää kirkollisten toimitusten osaamistaan ordinoitavien perehdyttämiseen. Myös seurakuntia palvelevia toimeksiantoja ja piispantarkastusten valmistelua kuuluu ohjelmaan. Nämä ja myös kapitulin työskentely edellyttävät hyvää yhteistoimintakykyä. Suuri osa asessorin työstä on kuitenkin melko näkymätöntä – päätösten valmistelua ja esittelyä, eli käytännössä valmistelijan ja sihteerin työtä. Valmistelutyötä on maltettava tahkota läpi, jotta päätöksenteolle saadaan riittävästi pohjaa. Tähän vaaditaan tarkkuutta, täsmällisyyttä ja valmiutta juridiikan soveltamiseen. Puolueettomuus on selvä asia. Monesti objektiiviset kriteerit tulevat annettuina ja asioita arvioidaan niiden kautta.