Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunnot

Tuomiokapituli on vanha suomennos latinan kielen sanoista domus capitulum. Sanatarkasti se tarkoittaa lukukappaleen taloa. Tuomiokapitulin istunnot aloitetaan aina raamatunluvulla ja näin liitytään vanhaan perinteeseen, josta koko tuomiokapituli on saanut nimensä. Tuomiokapituli kokoontuu yleensä tiistaisin noin kolmen viikon välein.

Tiedotteet päätöksistä:

 

Istuntoaikataulu

Istuntopäivät

Istunnot ovat pääsääntöisin tiistaisin (poikkeukset mainittu erikseen)

Vuoden 2024 istuntopäivät

4.6., 18.6., 6.8., ma 26.8., 17.9., 8.10., 31.10., 26.11., 17.12.2024

Pappisvihkimykset 26.5., 27.10.2024

Tuomiokapitulin jäsenet

 

Piispa Mari Parkkinen, puheenjohtaja

Tuomiorovasti Arja Huuskonen, varapuheenjohtaja

Lakimiesasessori Jyri Klemola

Hiippakuntadekaani Marko Marttila

Pappisasessori, Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

Pappisasessori, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakonian ja erityisalojen johtaja Lassi Suihkonen

Maallikkojäsen, aluepäällikkö Aimo Koskelo, Hollola

Läsnäolo- ja puheoikeudella hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari, Hamina

Notaari Leena Fritius, sihteeri

Piispantuolin koriste

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Se valitsee tuomiokapitulin maallikkojäsenen sekä vahvistaa tuomiokapitulin tilinpäätöksen ja hyväksyy toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Hiippakuntavaltuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.

Kokoukset

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja seurakuntien aloitteet kirkolliskokoukselle on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Vuoden 2024 kokouspäivät ovat 13.6. ja 27.9.

Pappisasessorin vaali

Seuraava pappisasessorin vaali on 23.5.2024. Äänioikeutettuja ovat hiippakuntaan kuuluvat papit ja lehtorit. Lääninrovasti lähettää kokouskutsun ja äänestää voi myös ennakkoon. Linkki ehdokkaiden esittelyyn on tässä.

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet

Valitut papit kirkolliskokoukseen 2024-2028:

Kinnunen, Anna, Avoin kirkko

Juntunen, Sammeli, Kirkon rakentajat

Lehtinen, Mirva, Avoin kirkko

Särkiö, Pekka, Kirkon rakentajat

Valitut maallikot kirkolliskokoukseen:

Vänskä, Vuokko, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Kuisma, Minni, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Simolin, Kari, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Tamski, Minttu, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Tella, Airi, Rakennamme yhteistä kirkkoa

Kuronen, Marja, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Raikaslehto, Henna Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Valitut papit hiippakuntavaltuustoon:

Kinnunen, Anna, Avoin kirkko

Hämäläinen, Miika, Kirkon rakentajat

Hienonen, Laura, Avoin kirkko

Lehtinen, Mirva, Avoin kirkko

Jurva, Saara-Maria, Kirkon rakentajat

Keijonen, Hanne, Avoin kirkko

Hanhikorpi, Ruut, Avoin kirkko

Valitut maallikot hiippakuntavaltuustoon:

Lehtomäki, Elina, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Kuisma, Minni, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Vänskä, Vuokko, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Pekonen, Petri, Rakennamme yhteistä kirkkoa

Natunen, Salla, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Hartikka, Yrjö, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Tamski, Minttu, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Kähkönen, Esa, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Talja, Martti, Rakennamme yhteistä kirkkoa

Kotiaho, Pekka, tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Karjalainen, Urpo, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Saaristo, Lilla, Tulkaa kaikki – Mikkelin hiippakunta

Simolin, Kari, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Karhu, Anu, Rakennamme yhteistä kirkkoa

 

Mikkelin hiippakunta logo

Hiippakunnalliset kolehdit

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2024

 

"Missä rakkaus ja laupeus siellä Jumala" seinävaat Enonkosken luostarissa

Kunniamerkkien hakeminen

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt voivat esittää ansioituneita henkilöitä kunniamerkkien saajiksi. Henkilöt asetetaan puoltojärjestykseen. Kaikki kunniamerkkiehdotukset toimitetaan puoltojärjestyksessä vuosittain tuomiokapituliin, josta ne lähetetään määrätyn aikataulun mukaisesti eteenpäin.

Kirkollisia kunniamerkkejä ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia-mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä.

Kunniamerkkianomukset on toimitettava tuomiokapituliin vuosittain huhtikuun (ritarikuntien kunniamerkit) tai toukokuun (Pro Ecclesia) loppuun mennessä. Vuonna 2024 anomukset toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 24.5.2024.

Lisätietoa kirkkohallituksen yleiskirjeestä. 

Hallinnonalan ohje

 

Kolme suomenlippua liehumassa

Hallinnon ja talouden ohjeet

Ohje asiakirjojen lähettämisestä tuomiokapituliin

Tuomiokapituliin tulevat asiakirjat pyydetään lähettämään sähköisesti Domus-asiahallinnan (Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli kirjaajat -ryhmä) tai sähköpostin mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi välityksellä. Yleisohje löytyy oheisesta linkistä.

Domus OHJE srkt 2017

Tuomiokapitulille alistettavat asiat

Kirkkolain uudistus tuli voimaan 1.7.2023. Uudistuksen myötä alistusasiat poistuivat kirkollishallinnosta. Jos seurakuntahallinnossa on tehty päätöksiä ennen 1.7.2023 aiemman lain mukaan alistettavissa asioissa, tulee nämä päätökset vielä alistaa aiemman lainsäädännön mukaisesti tuomiokapituille.

 

Kirkkohallitukselle alistettavat asiat

Kirkkolain uudistus tuli voimaan 1.7.2023. Uudistuksen myötä alistusasiat poistuivat kirkollishallinnosta. Jos seurakuntahallinnossa on tehty päätöksiä ennen 1.7.2023 aiemman lain mukaan alistettavissa asioissa, tulee nämä päätökset vielä alistaa aiemman lainsäädännön mukaisesti kirkkohallitukselle.

Uuden kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee:

1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;

2) muun kuin kirkollisen rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;

3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;

4) luopumista kirkon käytöstä. (652/2023 KL 3:21)

Kirkkoherran vaalin asiakirjat

Kappalaisen vaalin asiakirjat

Kirkon keskusrahastolta haettavat avustukset

Harkinnanvarainen avustus

Kirkkohallitus voi myöntää kirkon keskusrahastosta harkinnanvaraista avustusta seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jos tämä syrjäisen sijainnin, pitkien välimatkojen, saaristo-olojen, jäsenmäärän pienuuden, rakennushankkeiden, seurakuntien yhteistoiminnan, seurakuntatalouden kehittämisen tai muun erityisen syyn johdosta on taloudellisen tuen tarpeessa. (Kirkkojärjestys 657/2023 5 luku 19 §)

Kirkkohallitus ohjeistaa yleiskirjeellä harkinnanvaraisen avustuksen hakemisen. Yleiskirje julkaistaan yleensä heti kalenterivuoden alussa (esim. vuonna 2023 yleiskirje nro 1/2023, 10.1.2023). Hakemusasiakirjat toimitetaan tuomiokapitulille sähköisinä yleiskirjeessä mainittuun määräaikaan mennessä (v. 2023 31.3.2023 mennessä). Tuomiokapituli antaa hakemuksista lausunnon ja toimittaa hakemusasiakirjat lausuntonsa kera kirkkohallituksen käsiteltäviksi.

Rakennusavustukset

Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään:

-avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon

-kirkon keskusrahaston korjausavustus.

Jakoperusteita on tarkennettu kirkkohallituksen täysistunnon päätöksellä lokakuussa 2021. Uudet jakoperusteet löytyvät yleiskirjeestä 27/2021 ja ne ovat voimassa jo vuoden 2022 avustuksia haettaessa. Rakennusavustusten hakeminen haku tapahtuu aina kalenterivuoden loppuun mennessä. Tarkempia ohjeita Sakastissa Avustukset kulttuuriperinnön hoitoon – Kulttuuriperintö (sakasti.fi)

Papin sivutoimilupa ja virkavapaus

Viranhoitomääräysasiat

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rovastikunta-arkiston arkistosääntö