Pitäjänkirkko parvelta kuvattune
Etusivu / Jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti

Jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti

Hengellinen elämä on erottamaton osa kirkon työntekijän persoonaa ja ammatillisuutta. Messu ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon elämän ydintä. Hiljaisuuden viljelyllä on vahva paikkansa kirkon traditiossa. Musiikki ja erityisesti yhdessä laulaminen ovat kirkon suuri rikkaus.

Pyhiinvaellus ja hiljaisuuden viljely

 

Viestipyhiinvaellus 2022

 

TIEDOTE Viestipyhiinvaellus 2022

PDF-linkki Kutsu Viestipyhiinvaelluksen yhteistyökumppaniksi

Viestipyhiinvaelluksen tiedot ja aikataulut kootaan sivustolle Viestipyhiinvaellus 2022 – evl.fi

Mikkelin, Kuopion ja Lapuan hiippakuntien alueella 26.5.-19.6. kulkevan viestipyhiinvaelluksen ilmoittautuminen on avattu. Ilmoittautumaan pääsee nettisivujen kautta: http://www.pyhiinvaellussuomi.fi/viestipyhiinvaellus/aikataulu

Suora linkki on täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/79172BFCE8CA8AB5

Osuuksilla on vaihtelevaa sisältöä, muun muassa rukous- ja hartaussisältöä sekä kulttuurihistoriallista tietoa. Voit osallistua yhdelle tai useammalle vaellusosuudelle oman mielenkiintosi mukaan.

 

PDF-linkistä Opas mobiilipyhiinvaellusreitin tekoon löydät perustietoa pyhiinvaelluksesta sekä oppaan pyhiinvaellusreitin suunnitteluun ja toteutukseen.

Mikkelin hiippakuntaan perustettu jumalanpalveluselämä- ja spiritualiteettiverkosto aloitti verkostotyöskentelyn 15.3.2021

Työskentelyprosessin tavoitteena on tukea jumalanpalveluselämän kehittämistä Mikkelin hiippakunnassa ja vahvistaa vertaistuen ja yhteistyön avulla hiippakunnallista hiljaisuuden viljelyn, pyhiinvaellustoiminnan, musiikkielämän ja hengellisen ohjauksen toimintaa ja viestintää.

Verkostosta kootaan teams-alustalle ryhmä, jossa käydään keskustelua ja jaetaan jumalanpalveluselämään ja spiritualiteettiin liittyvää osaamista, aineistoja ja ideoita. Perustettavaan verkostoon pääsee liittymään jatkuvasti ja verkoston toiminnassa voi valita erityisen kiinnostuksen kohteen, kuten retriittitoiminnan tai verkkovälitteisen hengellisyyden kehittämisen. Tarvittaessa yhteistyöryhmät rakennetaan rovastikunnallisesti. Tärkeintä on, että järjestäytyminen ja yhteistyö tukee mahdollisimman hyvin seurakuntien tehtävää.

Ilmoittautumiset verkostoon pyydetään Senja Mäkelälle osoitteeseen senja.makela@evl.fi Ilmoittautumiseen pyydetään nimen, seurakunnan ja tehtävän lisäksi lyhyt kuvaus erityisestä jumalanpalveluselämään ja spiritualiteettiin liittyvästä osaamisesta, kiinnostuksesta tai kehittämisideasta.

Lisätietoja antaa hiippakuntasihteeri Eriikka Jankko eriikka.jankko@evl.fi 050 530 5310

Ohjeita jumalanpalvelusten ja seurakunnan toiminnan striimaukseen 17.3.2020

Messumatkailu

Yhteystiedot:
Hiippakuntasihteeri, TT Eriikka Jankko

Hiippakuntakanttori Timo Vikman