Pitäjänkirkko parvelta kuvattune
Etusivu / Jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti

Jumalanpalveluselämä ja spiritualiteetti

Hengellinen elämä on erottamaton osa kirkon työntekijän persoonaa ja ammatillisuutta. Messu ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon elämän ydintä. Hiljaisuuden viljelyllä on vahva paikkansa kirkon traditiossa. Musiikki ja erityisesti yhdessä laulaminen ovat kirkon suuri rikkaus.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen Mikkelin hiippakunnassa

Vuonna 2023 alkaa jumalanpalveluselämän pilottihanke ”Lasten, nuorten ja perheiden kirkkovuosi Mikkelin hiippakunnassa”. Hanke kiinnittyy valtakunnalliseen Polku -toimintamallia hyödyntävään hankkeeseen ”Kirkkovuosi ja jumalanpalveluselämä Polulla”.

Kirkkojärjestys edellyttää, että jumalanpalvelus on avoin kaikille (KJ 2:1 §). Nyt käynnistyvä hanke antaa valmiuksia ottaa käyttöön vuonna 2022 koottuja jumalanpalveluselämän virikeaineistoja, jumalanpalveluksen suunnittelutyökaluja ja monen ikäisiä seurakuntalaisia osallistavan toimintamallin.

Hanke alkaa kirkkoherrojen Teams-tapaamisella 18.1.2023 klo 15–16.

Tervetuloa jumalanpalveluselämän kehittämisen yhteiselle Polulle!

 

Pyhiinvaellus ja hiljaisuuden viljely

 

Tervetuloa Pyhiinvaellus Suomi -sivuille

PDF-linkistä Opas mobiilipyhiinvaellusreitin tekoon löydät perustietoa pyhiinvaelluksesta sekä oppaan pyhiinvaellusreitin suunnitteluun ja toteutukseen.

Mikkelin hiippakuntaan perustettu jumalanpalveluselämä- ja spiritualiteettiverkosto aloitti verkostotyöskentelyn 15.3.2021

Työskentelyprosessin tavoitteena on tukea jumalanpalveluselämän kehittämistä Mikkelin hiippakunnassa ja vahvistaa vertaistuen ja yhteistyön avulla hiippakunnallista hiljaisuuden viljelyn, pyhiinvaellustoiminnan, musiikkielämän ja hengellisen ohjauksen toimintaa ja viestintää.

Verkostosta kootaan teams-alustalle ryhmä, jossa käydään keskustelua ja jaetaan jumalanpalveluselämään ja spiritualiteettiin liittyvää osaamista, aineistoja ja ideoita. Perustettavaan verkostoon pääsee liittymään jatkuvasti ja verkoston toiminnassa voi valita erityisen kiinnostuksen kohteen, kuten retriittitoiminnan tai verkkovälitteisen hengellisyyden kehittämisen. Tarvittaessa yhteistyöryhmät rakennetaan rovastikunnallisesti. Tärkeintä on, että järjestäytyminen ja yhteistyö tukee mahdollisimman hyvin seurakuntien tehtävää.

Ilmoittautumiset verkostoon pyydetään Senja Mäkelälle osoitteeseen senja.makela@evl.fi Ilmoittautumiseen pyydetään nimen, seurakunnan ja tehtävän lisäksi lyhyt kuvaus erityisestä jumalanpalveluselämään ja spiritualiteettiin liittyvästä osaamisesta, kiinnostuksesta tai kehittämisideasta.

Lisätietoja antaa jumalanpalveluselämän ja yhteiskunnallisen työn asiantuntija Eriikka Jankko eriikka.jankko@evl.fi 050 530 5310

Ohjeita jumalanpalvelusten ja seurakunnan toiminnan striimaukseen 17.3.2020

Yhteystiedot:

Jumalanpalveluselämän ja yhteiskunnallisen työn asiantuntija, TT Eriikka Jankko

Musiikin ja jumalanpalveluselämän asiantuntija Timo Vikman