Etusivu / Koulutusavustus

Koulutusavustus

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

  • Koulutusavustusta voidaan myöntää kurssimaksuihin sekä koulutuksesta aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.
  • Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista 1) kirkon henkilöstökoulutukseen  2) seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen, sekä 3) erityisestä syystä myös muuhun koulutukseen.
  • Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä psykologisista soveltuvuustesteistä aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta anotaan?

  • Seurakunta anoo koulutusavustusta tuomiokapitulilta koulutussuunnitelmaansa liittyen 31.12. mennessä.
  • Erityisestä syystä yksityishenkilö tai seurakunta voi jättää hakemuksensa tuomiokapitulille myös määräajan jälkeen.
  • Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joka täytetään kaikilta osiltaan. Hakemukseen tulee liittää seurakunnan kolmivuotinen koulutussuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.
  • Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta samalla lomakkeella kuin seurakunnatkin. Lomake täytetään soveltuvin osin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.
  • Koulutusavustuksen hakemuslomake

Koulutusavustuksen myöntäminen ja maksaminen

  • Hakemusten perusteella hiippakuntadekaani tekee viranhaltijapäätökset avustusten myöntämisestä. Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaani Marko Marttilalta.