Etusivu / Mitä työnohjaus on?

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus perustuu ohjattavan tai ohjattavien ja ohjaajan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka sisältönä on ohjattavan/ohjattavien tuottama materiaali.

Ohjausprosessille määritellään yhdessä tavoitteet, joita vasten oppimista tarkastellaan.

Työnohjauksessa tavoitellaan mm. työn parempaa sujumista, uusien toimintatapojen löytämistä, työssä nousevien tunnetilojen jäsentelyä ja työn tarkoituksenmukaisten rajojen löytymistä.

Parhaiten työnohjaus soveltuu tilanteisiin, jossa ohjattavalla on takanaan vähintään muutaman vuoden työhistoria.

Ohjaus tapahtuu joko yksilöohjauksena tai ryhmässä. Yksilöohjauksen kesto on 40 x 45 min. ja ryhmäohjauksen 30 x 1,5 t. Ryhmä voi olla myös työtiimi, jolloin yhdessä puhuminen lisää yhteistä ymmärrystä työstä, työyhteisöstä ja tavoitteista.

Työnohjauksen avulla voidaan myös selvitellä työyhteisössä syntyneitä kriisitilanteita.