Pappisasessorin vaali

Pappisasessorin vaali 16.8.2023

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 20.6.2023 Mikkelin hiippakunnan pappisasessorin vaalin pidettäväksi 16.8.2023 klo 13. Lääninrovastit järjestävät vaalikokoukset ja postittavat äänioikeutetuille papeille vaalimateriaalin.

Alla on esiteltynä pappisasessorin vaalissa ehdolla olevat papit.

Pappisasessoriksi valittiin Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakonian ja erityisalojen johtaja, pastori Lassi Suihkonen

Leena Haakana - ei halua tehtävään

Sammeli Juntunen - ei halua tehtävään

Lasse Karppela - ei halua tehtävään

Anna-Mari Kopo - ei halua tehtävään

Mika Lehtola - ei halua tehtävään

Kaija-Liisa Lindberg - ei halua tehtävään

Lassi Suihkonen

Olen noin viisikymppinen pappi, ja työskentelen Mikkelissä diakonian ja erityistyöalojen johtajana. Työhöni sisältyy vastuu seurakunnan diakoniatyöstä, Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksesta, sairaalasielunhoidosta sekä oppilaitostyöstä. Kaikki nämä työalat ovat linkittyneet monisyiseen verkostoon kaupungin ja maakunnan tasoilla.

Mitä työhöni kuuluu tällä hetkellä? Etupäässä se on tavalliseen tapaan esihenkilö- ja hallintotyötä. Listaan seuraavaksi pari tämänhetkistä, määräaikaista hankeohjausryhmää ja työryhmää, joissa olen mukana ja jotka osaltaan valottavat, minkä tyyppisiä asioita työssäni mietin ja selvittelen.

  • Osallisuudesta hyvinvointiin -hanke. Toteuttaa avustustyötä, erityisesti ruoka-apua, maakunnan mittakaavassa, laajentaen toimintaa sivutaajamiin. Vetovastuussa on ViaDia.
  • Ero on minunkin asiani! Lapsen oikeus tukeen vanhempien erotilanteessa -hanke. Suunnitteilla oleva eroauttamisen hanke, jonka rahoitusanomus STEA:lle on vetämässä. Hankkeen päätoteuttajana olisi Viola – väkivallasta vapaaksi ry.
  • Kirkon perheneuvonta ja vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuus -työryhmä. Kirkkohallituksen virastokollegion asettama työryhmä, jonka polttavin kysymys on selvittää uuden, asiakastietojen kirjauksia edellyttävän lainsäädännön ja perheneuvoja-pappia tai psykoterapeutti-pappia sitovan rippisalaisuuden välistä ristiriitaa hyvinvointialueen osittain rahoittamassa kirkon perheneuvonnassa. Työryhmämme on pureutunut pintaa syvemmälle rippisalaisuuden ja sielunhoidon tarkoitukseen ja määrittelyyn.

Aiemmin olen työskennellyt seurakuntapappina Lemillä ja Mikkelissä, ja lyhyen jakson vs. hallintopastorina.

Pappisasessorin kokemusta minulla on tältä keväältä. Olen toiminut Kirsi Hämäläisen virkavapaan sijaisena, vs. pappisasessorina, 1.1.-3.6.2023. Jaksolle osui kaksi ordinaatiota valmennuksineen, Kotka-Kymin seurakunnan piispantarkastukseen liittyneet tehtävät, piispanvaalin ensimmäisen kierroksen äänten tarkastuslaskenta sekä useita kirkkoherrojen ja kappalaisten virantäyttöihin kuuluneita kelpoisuuspäätösten ja lausuntojen valmisteluja.

Hannes Wallin

Kuva: Jani Mahkonen

Olen Joutjärven seurakunnan kirkkoherra Hannes Wallin.

Olen käytettävissä ja myös motivoitunut toimimaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina.

Olen toiminut pappina 29 vuotta. Ensimmäinen papin paikkani oli Inkerinsuomalaisen seurakunnan pappina Tallinnassa. Pari vuotta olin pappina Muuramessa ja Joutjärvellä. Sen jälkeen toimin kuusi vuotta kappalaisena Oulunkylän seurakunnassa Helsingissä.
Vuonna 2005 tulin takaisin Joutjärvelle ja kirkkoherrana tulee kohta kymmenen vuotta täyteen.

Tärkeitä asioita minulle ovat:

Tasa-arvoinen pappeus naisten ja miesten välillä. Minkäänlainen naispappien syrjiminen ei tule minun oikeusajattelussani kysymykseen. Tiedän mistä puhun, koska olen kirkkoherrana tehnyt paljon töitä tämän asian kanssa. Yhtenäisyyden vaaliminen ei mielestäni voi olla sitä, että naispapit vuosikymmenestä toiseen siirtyvät sivuun. Mielestäni naispappien ammatillisessa kohtelussa on edelleen epäkohtia, jotka on syytä saada kuntoon.

Demokraattisen päätöksenteon kunnioittaminen. Lakia ja päätöksiä tulee noudattaa. Pidän itseäni joustavana ja yhteistyökykyisenä sekä ratkaisukeskeisenä esimiehenä, joka sitoutuu kirkossamme yhdessä sovittuihin päätöksiin.

Tasapuolinen kohtelu. Tämän ohjeen toistan itselleni usein niin työyhteisön johtajana, pappina kuin kristittynäkin sekä mahdollisena hiippakunnan pappisasessorina. Ymmärrän, että joillakin seurakunnilla on erityisiä haasteita taloutta ajatellen. Näiden seurakuntien, myös pienten, toimintaedellytykset täytyy ottaa huomioon.

Ylemmän pastoraalin suoritin 2020. Kirjallisen työni aiheena oli Tapaustutkimus Kohtaamispaikka-jumalanpalvelusyhteisön toiminnan ja järjestäytymisen muuttumisesta vuosina 2014-2017.

Perheeseeni kuuluvat vaimoni Tiinan lisäksi lapsemme; kolme opiskelijatytärtä sekä lukioikäinen poika. Meillä on perheemme lemmikkeinä kaksi chihuahua-koiraa. Harrastan moukarin- ja painonheittoa. Minulla on museoikäinen moottoripyörä. Historia ja yhteiskunnalliset asiat ovat aina olleet kiinnostukseni kohteita.

Iloitsen työstäni Jovin kirkkoherrana – meillä on erittäin taitava työntekijäjoukko.
Toivon, että voisin pappisasessorina olla tukemassa hiippakunnan eri seurakuntien työalojen työtä ja kirkollisen arjen haasteellisia asioita.