Etusivu / Viittomakielinen työ

Viittomakielinen työ

Kuurojenpappi Seppo LaukkanenKuurojenpappi Seppo Laukkanen

Olen kuurojenpappi Seppo Laukkanen. Työalueeni on Mikkelin hiippakunta ja suurin osa Kuopion hiippakuntaa. Toimitan jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia (kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaan siunaamisia). Myös henkilökohtaiset tapaamiset kuuluvat työhöni. Vierailen myös eri laitoksissa ja kouluissa.

Kuurojentyö piirin alueella

Mikkelin piiriin kuuluvat Mikkelin hiippakunta sekä Kuopion hiippakunta lukuun ottamatta Kajaanin rovastikuntaa. Piirin alueella on noin 500 viittomakielistä kuuroa, joista pääosa on työikäisiä ja eläkeläisiä.

Seurakunnissa on kuurojentyöstä vastaavia diakoniatyöntekijöitä. Seurakunnissa järjestetään mm. viittomakielisiä messuja. Lisätietoa seurakuntien työstä saa seurakunnista ja kuurojenpapilta.

Yhteistyökumppaneita

Yhteistyökumppaneita ovat kuurojen etujärjestö Kuurojen Liitto ry, Kuurojen Liiton kuntoutussihteerit, järjestöohjaajat ja työasiamiehet, kuurojen yhdistykset ja kerhot, Kuurojen Palvelusäätiö, kuurosokeiden aluesihteerit , viittomakielisiä terapiapalveluja tarjoavat tahot, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto.

Kuurojenpappi tekee yhteistyötä mm. Kuopiossa toimivan tulkkeja kouluttavan Humanistisen AMK:n Kuopion kampuksen  sekä viittomakielenohjaajia kouluttavan Pohjois-Savon opiston kanssa.