Etusivu / Ympäristödiplomin hakeminen

Ympäristödiplomin hakeminen

  • Kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto päättää ympäristödiplomin hakemisesta, nimeää vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa.
  • Työryhmä tekee ympäristökatselmuksen ja laatii ympäristöohjelman, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Ympäristöohjelma laaditaan diplomin vaateiden mukaisesti siten, että seurakunta täyttää kaikki minimikriteerit ja niiden lisäksi koossa on vähintään 100 pistettä.
  • Kirkkoneuvosto nimeää ympäristövastaavan ja asettaa ympäristötyöryhmän sekä pyytää hiippakunnalta auditointia. Auditoija tekee seurakunnassa katselmuksen ja toteaa, täyttääkö se diplomin vaatimukset. Auditoija voi pyytää lisäselvityksiä ja osoittaa kohteet, jotka vaativat toimenpiteitä ennen kuin katselmus voidaan hyväksyä. Auditoija antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle.
  • Kirkkohallitus päättää ympäristödiplomin myöntämisestä seurakunnalle.