Piispanvaali

Vaalin aikataulu

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päätti vaalin aikataulusta kokouksessaan 11.10.2022.

Piispanvaali toimitetaan 25.5.2023. Mahdollinen toinen vaalikierros järjestetään 16.6.2023.

Ehdokasasettelusta päätetään 21.12.2022.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023.

Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii uuden piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa 3.9.2023.

Mediatiedotteet

Tästä löydät piispanvaalin eri vaiheissa julkaistut tiedotteet.

Tiedote 11.10.2022: Mikkelin hiippakunnan piispanvaali toimitetaan 25.5.2023

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi istunnossaan tänään 11.10.2022 piispanvaalin toimitettavaksi torstaina 25.5.2023. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on perjantai 16.6.2023.

Piispanvaalissa on yli 1000 valitsijaa

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Mikkelin hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 556. Maallikkovalitsijoita ovat Mikkelin hiippakunnasta valitut kahdeksan kirkolliskokousedustajaa, Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat valitsevat 531 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 38 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 493 maallikkovalitsijaa valitaan suhteessa seurakuntien väkimäärään. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat istunnossaan 21.12.2022.

Ehdokasasettelusta päätetään 21.12.2022

Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Tuomiokapitulin istunnossa 21.12.2022 päätetään ehdokasasettelun ajasta sekä vaalikeskusteluiden aikataulusta. Vaalikeskusteluita voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.
Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1.9.2023. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina 3. syyskuuta.
Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen ilmoitti 21.9.2022 jäävänsä eläkkeelle syyskuun alussa 2023.

Lisätiedot:

Mikkelin hiippakunnan piispanvaalisivut https://www.mikkelinhiippakunta.fi/piispanvaali/

lakimiesasessori Jyri Klemola, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, jyri.klemola@evl.fi, puh. 050 63 661

Tiedote 21.9.2022: Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle 1.9.2023

Piispa Seppo Häkkinen jätti eroilmoituksenMikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle 1. syyskuuta 2023 lukien. Hän ilmoitti asiasta tänään keskiviikkona tuomiokapitulin istunnon yhteydessä.

– Ensi keväänä tulee 40 vuotta siitä, kun minut vihittiin papiksi Mikkelin hiippakunnassa. Olen kiitollinen ajasta, jonka olen saanut palvella kirkkoamme eri tehtävissä. Työni seurakuntapappina, kirkkoneuvoksena ja piispana olen kokenut Jumalan johdatuksena. Nyt on aika siirtyä uuteen elämänvaiheeseen, piispa Häkkinen toteaa.

Seppo Häkkinen on toiminut Mikkelin hiippakunnan piispana vuodesta 2009. Hän on Mikkelin hiippakunnan kymmenes piispa. Ennen piispan viran hoitamista hän työskenteli Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivana kirkkoneuvoksena sekä seurakuntapappina Imatralla ja Heinolassa. Seppo Häkkinen täytti 64 vuotta kesäkuussa 2022.

Piispanvaalin aikataulusta päätetään 11.10.2022

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päättää piispan vaalin aikataulusta seuraavassa istunnossaan 11.10.2022. Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle piispan vaalissa.

Mikkelin hiippakunnan alueen seurakuntia varten on perustettu hiippakunta kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran hiippakunta perustettiin vuonna 1554, jolloin Suomi jaettiin Turun ja Viipurin hiippakuntiin. Piispan istuin sijaitsi Viipurissa vuoteen 1721, jolloin se joutui siirtymään Porvooseen Suuren Pohjan sodan loppuvaiheessa. Toisen kerran hiippakunta perustettiin Savonlinnaan vuonna 1897. Vuonna 1925 tuomiokapituli muutti Viipuriin. Sieltä se joutui lähtemään sodan jaloista evakkomatkalle Mikkeliin kaksi kertaa, vuosina 1939 ja 1944. Virallisesti Mikkeli on ollut hiippakuntakaupunkina 1.4.1945 alkaen.

Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntien seurakunnat.

Lisätiedot:

piispan erityisavustaja Kalervo Pöykkö, puh. 050 543 0739, kalervo.poykko@evl.fi